Историјат

Здружението Македонско – Бугарско Пријателство Кичево, e основано на 10.08.2014 год. врз основа на Законот за здруженијата на граѓани и фондаци („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98 и 29/07).