ВАЖНО за МАТУРАНТИТЕ!!!!!!!

На 19 и 20 Јуни во амбасадата на Р. Бугарија во Скопје ќе се врши прием на документи за упис во државните универзитети во Бугарија а приемниот испитот ќе биде на 05 јули. Кандидатите исто така можат на 02, 03 и 04 јули директно во Софија, Р. Бугарија да ги поднесат документите.

Потребни документи:

  1. Молба до министерот на образование и наука – образец
  2. Личен формулар со слика
  3. Диплома или потврда за положена матура.
  4. Свидетелства од сите 4 години (заверени кај нотар)
  5. Извод на родените (оргинал или заверено кај нотар)
  6. Копија од пасош, државјанство и две сликички
  7. За кандидатите на кои некој од родителите, браќа и сестри имаат бг државјанство треба копија од бг лична карта или ако имаат добиено произход од ДАБЧ да го приложат или потврда издадена од Здруженијата.

You May Also Like