Студенти од Великотрновскиот универзитет на пракса во МБП

Од почетокот на месец јули, четворица студенти од Великотрновскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ се на пракса во канцелариите на здружението за Македонско – Бугарско пријателство во Битола.

Праксата ќе биде во период од 3 месеци,  а се одвива по европската програма Еразам+. Тоа е програма  за образование и обука со клучна дејност во сферата на високото образование за мобилност на студенти со краткорочна пракса, целосно финансирана од Европска Унија.

MBP praksaСтудентите, Петар Петров, Емануела Христова, Иваничка Маркова и Силвија Савева, благодарение на програмата „Еразам – пракса“ добија можност да работат за подобрување на врските помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија. Тие имаа можност  да се запознаат со работата на здружението и  неговите 14 ограноци  од средба со председателката Маринела Петреска, а исто така остварија и средби со целото раководство на здружението.

Практикантите ја потикнаа  идејата за донација на книги, со тоа  здружението како и  неговите ограноци би ги збогатиле  своите библиотеките.

Студентите на Великотрновскиот универзитет  истакнаа  дека  активно ќе продолжаат да работат за каузата на здружението  „ Македонско – Бугарско пријателство “  не само за време на  нивната пракса во Р.Македонија, туку и по нивното враќање во Р.Бугарија.

You May Also Like