Огромна заинтересираност за бугарските универзитети

Бугарската амбасада, генералниот конзулат во Р. Македонија, министерството за образование и претставници од бугарските универзитети, денес и вчера ги представија студентските кампањи за учебната 2016/2017.

Како дел од студентска кампања се претставија најголемите бугарските универзитети:

  • софиски универзитет “Св.Климент Охридски” – Софија,
  • југозападен универзитет “Неофит Рилски”- Благоевград,
  • русенски универзитет “Ангел Кнчев”- Русе,
  • Технички Универзитет – Софија.

Во нивното претставување, заинтересираните идни студентите се информиираа за начинот на кандидирање,  студирање и домување, како и за престижноста и бенефитите  на универзитетите.

На презентацијата зеде учество претседателката на Македонско – Бугарско Пријателство, г-ѓа Маринела Петреска, која на присутните им ги презетираше условите и начините на образовните програми од универзитетите во Бугарија. Таа исто така ги извести заинтересираните кандидат-студенти дека подетални информации може да добијат во сите ограноци на здружението, амбасадата и конзулатот на Р.Бугарија во Р.Македонија.

Идните студенти на 14 и 15 Мај 2016 год. од 10.00 до 16.00 часот во зградата на Бугарскиот Културен Центар во Скопје, може да присуствуваат на курсевите по бугарски јазик, литература и историја на Бугарија.

 

You May Also Like