Во Софија конференциај за проширување на ЕУ

Учесниците на конференцијата размениле мислење за интеграциските капацитети на државите од западен Балкан, за интеграцијата на земјите од истокот на Европа преку политиката на „Источното партнетсво“ и ефектите од него, за можностите за носење одлуки во ЕУ, како и за зајакнување на владеењето на правото во Бугарија и Романија по нивниот влез во ЕУ.
За време на собирот биле претставени и препораките за стратегијата на проширување на ЕУ, како и досегашните резултати на Проектот за максимализација на капацитетите на земјите за процесот на интеграција во ЕУ.

You May Also Like