Амбасадата на Р.Бугарија оддржа средби со студентите од Македонија

Во амбасадата на Република Бугарија во Скопје од  3-8 Ноември 2017 година  се оддржа средба со примените кандидати од Република Македонија за школување по ПМС 228 и 103. 

За време на средбите се разговараше за подготовка и потребни документи кои што се необходни  при запишување во бугарските високи школи, како и за, кои се  предизвиците при адаптација во новата околина и друго.

Во рамките на завршниот дел од кандидат –студенската кампања за 2017 година се оддржаа и средби со кандидати за докторска степен по ПМС 103.

На средбите присуствуваше и ректорот на Великотрновскиот Универзитет “Кирил и Методиј”, представници на Меѓународниот Славјански Универзитет Гаврило Романович Державин и др.

 

Антонија Велева

Дипломатски службеник I-в степен

Амбасда на Република Бугарија во

Скопје

You May Also Like