Фондацијата „Българска Памет“ реализира проект во партнерство со МБП и здружение од Молдавија

Фондацијата „Българска Памет“, гр. Софија, Република Бугарија во партнерство со Здружение за Македонско-Бугарско пријателство, гр. Битола, Република Македонија иОпштина на бугарите во АТО Гагаузија”, Република Молдавија го реализираа проектот 2016-1-BG01-KA105-023018

„Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, финансиран од програмата „Еразъм +”, каде приоритетна дејност 1 е

 „Образователна мобилност за граждани”.

Списокот на финалистите во конкурсот, есеј на тема:

„Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите”, коишто ќе земат учество во седумдневната младинска размена,  од 4-10 Јули в гр. Софија е следниов:

Учесници од Бугарија:

 1. Ајлин Мусова- СОУ „Христо Ботев” с. Волкосел, 10 клас
 2. Антонина Ускова – СОУ „Димитар Благоев” гр. Доспат, 11 клас
 3. Анита Дојкова – СОУ „Димитар Благоев”гр. Доспат, 10 клас
 4. Велина Парутева- СОУ „Димитар Благоев”гр.Доспат, 10 клас
 5. Елена Папалјугова- ПМГ „Јане Сандански” гр. Гоце Делчев, 11 клас
 6. Летве Бошнакова – СОУ „Јордан Јовков” с. Рибново, 10 клас
 7. Мустафа Барзев- СОУ „Христо Ботев” с. Волкосел, 11 клас.
 8. Неше Имамова- СОУ „Св. Паисиј Хилендарски”с. Абланица, 11 клас
 9. Нериман Топчиева- ПМГ „Јане Сандански” Гоце Делчев,11 клас
 10. Крис Зејнев- СОУ „Св. Паисиј Хилендарски” с. Абланица, 9 клас
 11. Кевин Хаџиев- СОУ „Христо Ботев” с. Волкосел, 10 клас
 12. Емине Дунгја- Гимназија „Никола Вапцаров“ гр. Белица, 11 клас
 13. Мустафа Бунцев – СОУ „Св. св. Кирил и Методиј“ гр. Јакоруда, 10 клас
 14. Ибрахим Кунгов- ПГМ „Петко Р. Славејков“ гр. Јакоруда, 11 клас
 15. Џемал Кунгов- ПГМ „ Петко Р. Славејков“ гр. Јакоруда, 9 клас
 16. Фатиме Колашова- СОУ „Св. св. Кирил и Методиј“ гр. Белица, 11 клас
 17. Шазие Сариева- НПГ „ Димитар Талев“ гр. Гоце Делчев, 12 клас
 18. Шазие Хоџова- ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград, 9 клас
 19. Рахим Арнаудов- ОУ „Христо Ботев“ с. Долно Дрјаново
 20. Атанас Стоев- ОУ „ Никола Вапцаров“ с. Црнча

Учесници од Македонија:

 1. Зоран Сарафиловски – гр. Кичево, Република Македонија
 2. Сара Костовска – гр. Прилеп, Република Македонија
 3. Ана Крстевска – гр. Битола, Република Македонија
 4. Милена Николоска – гр. Прилеп, Република Македонија
 5. Андреј Лозановски – гр. Битола, Република Македонија
 6. Диана Баџовска – гр. Битола, Република Македонија
 7. Кристијан Петровски – гр. Битола, Република Македонија
 8. Кристина Коларовска – гр. Битола, Република Македонија
 9. Ангела Петрушевска – гр. Прилеп, Република Македонија
 10. Павле Ночески – гр. Кичево, Република Македонија
 11. Рената Поповска – гр.Битола, Република Македонија
 12. Филип Георгиевски – гр. Битола, Република Македонија
 13. Христијан Стојановски – гр. Кичево, Република Македонија
 14. Симеон Арсов – гр. Кочани, Република Македонија
 15. Мартин Фидановски – гр. Битола, Република Македонија
 16. Александар Ристевски – гр. Битола, Република Македонија
 17. Александар Дамчески – гр.Битола, Република Македонија
 18. Марија Илиева – гр. Битола, Република Македонија
 19. Златка Димовска – гр. Битола, Република Македонија
 20. Маринела Петреска – гр. Битола, Република Македонија

Учесници од Молдавија:

 1. Лилија Кривој- гр. Комрат, Република Молдавија
 2. Полина Холобок- гр. Чадр Лунга, Република Молдавија
 3. Викторија Апостолова- с. Паркани, Република Молдавија
 4. Андреј Велвич- с. Паркани, Република Молдавија
 5. Иван Чимили-с. Паркани, Република Молдавија
 6. Арина Радулова- с. Паркани, Република Молдавија
 7. Олга Петрова- с. Валја –Пержеј, Република Молдавија
 8. Викторија Тодорова- с. Валја –Пержеј, Република Молдавија
 9. Елена Паничерскаја- гр. Тараклија, Република Молдавија
 10. Наталија Мелинте- гр. Тараклија, Република Молдавија
 11. Ина Серт- с. Московеј, Република Молдавија
 12. Елена Барон- с. Московеј, Република Молдавија
 13. Ирина Тарновскаја- с. Московеј, Република Молдавија
 14. Дарија Панајотова- гр. Чадр Лунга, Република Молдавија
 15. Наталија Чебан- гр. Чадр Лунга, Република Молдавија
 16. Регина Зајкова- с. Кирсово, Република Молдавија
 17. Агафија Никифорцева- гр. Кишинев, Република Молдавија
 18. Лилија Бојкова- с. Кирсово, Република Молдавија
 19. Тамара Кассир- с. Московеј, Република Молдавија
 20. Татјана Раковчена- гр. Комрат, Република Молдавија

You May Also Like